02.jpg
Dnes je 15. 12. 2018, meniny má: Ivica, zajtra Albína
Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 82x

Mesto Tisovec podľa § 117 zákona č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje o výzve na predkladanie ponúk na obstaranie zákazky „Zabezpečenie stravovania zamestnancov mesta Tisovec prostredníctvom stravných poukážok“.

 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 166x

Mesto Tisovec podľa § 117 zákona č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje o výzve na predkladanie ponúk na obstaranie zákazky „Modernizácia systému osvetlenia telocviční v Tisovci“.

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 228x

Mesto Tisovec zverejnilo vo Vestníku verejného obstarávania č. 182/2016, dňa 20.9.2016 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania č. 13005 – WYP verejnú súťaž na stavebné práce predmetu zákazky „Tisovec–Losinec, rozšírenie kanalizácie a vodovodu“.

Tisovec–Losinec, rozšírenie kanalizácie a vodovodu“

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 1267x

Mesto Tisovec zverejnilo vo Vestníku verejného obstarávania č. 143/2016, dňa 26.07.2016 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania č. 11498 – MST verejnú súťaž na tovary predmetu zákazkyMestská kompostáreň Rudov dvor.“

Čítať ďalej:„Mestská kompostáreň Rudov dvor.“

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 327x

14.06.2016 - Výzva na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Sociálne zariadenia, ZUŠ, Tisovec “

Mesto Tisovec podľa § 117 zákona č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje o výzve na predkladanie ponúk na obstaranie zákazky „Sociálne zariadenia, ZUŠ, Tisovec“.

 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 341x

01.06.2016 - Výzva na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Asfaltovanie ulíc“

Mesto Tisovec podľa § 117 zákona č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje o výzve na predkladanie ponúk na obstaranie zákazky „Asfaltovanie ulíc“.

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 340x

18.05.2015 - Výzva na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Turistická rozhľadňa na vrchu Tŕstie“

 Mesto Tisovec podľa § 117 zákona č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje o výzve na predkladanie ponúk na obstaranie zákazkyTuristická rozhľadňa na vrchu Tŕstie


Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 357x

 

04.05.2015 - Výzva na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Sociálne zariadenia, 1. stupeň, ZŠ Dr. V. Clementisa, Tisovec“

 Mesto Tisovec podľa § 117 zákona č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje o výzve na predkladanie ponúk na obstaranie zákazky „Sociálne zariadenia, 1. stupeň, ZŠ Dr. V. Clementisa, Tisovec

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 234x

 

26.1.2016 - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „ Zabezpečenie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie mesta Tisovec a vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie“.

Zákazka bola vyhlásená v zmysle § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác. Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „ Zabezpečenie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie mesta Tisovec a vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie bola odoslaná osloveným záujemcom.

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 283x

28.1.2016 - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta Tisovec“.

Zákazka bola vyhlásená v zmysle § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác. Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta Tisovec“ bola odoslaná osloveným záujemcom.

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 292x

16.01.2016 – Súhrnná správa k VO za IV. štvrťrok 2015

Mesto Tisovec je povinné zverejňovať súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá je zverejňovaná v zmysle § 99 ods. 2) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 Eur bez DPH.

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 299x

08.12.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Svetelnotechnické meranie pre mesto Tisovec“.

 

Zákazka bola vyhlásená v zmysle § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie
služby. Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Svetelnotechnické meranie pre mesto Tisovec“ bola odoslaná osloveným záujemcom.

 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 286x

14.10.2015 – Súhrnná správa k VO za III. štvrťrok 2015

 

Mesto Tisovec je povinné zverejňovať súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá je zverejňovaná v zmysle § 99 ods. 2) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 Eur bez DPH.

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 309x

07.10.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Spracovanie archívnych písomností a dokumentov“.

Zákazka bola vyhlásená v zmysle § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie služby. Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Spracovanie archívnych písomností a dokumentov“ bola odoslaná osloveným záujemcom.


 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 288x

06.10.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Tisovec – Losinec, rozšírenie kanalizácie a vodovodu – projektová dokumentácia“.

Zákazka bola vyhlásená v zmysle § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie služby. Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Tisovec – Losinec, rozšírenie kanalizácie a vodovodu – projektová dokumentácia“ bola odoslaná osloveným záujemcom.

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 236x

06.10.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Uloženie zmesového komunálneho odpadu katalógové číslo 200301 na riadenú skládku odpadov pochádzajúce zo sanácie nelegálnych skládok v meste Tisovec“.

Zákazka bola vyhlásená v zmysle § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác. Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Uloženie zmesového komunálneho odpadu katalógové číslo 200301 na riadenú skládku odpadov pochádzajúce zo sanácie nelegálnych skládok v meste Tisovec bola odoslaná osloveným záujemcom.


 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 317x

08.09.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Sieťkovanie, stierkovanie a maľovanie stien v Materskej škole Tisovec“.

Zákazka bola vyhlásená v zmysle § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác. Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Sieťkovanie, stierkovanie a maľovanie stien v Materskej škole Tisovec“ bola odoslaná osloveným záujemcom.


 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 323x

03.09.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Tisovec – rekonštrukcia základnej školy, objekt budova školy – vypracovanie projektovej dokumentácie“.

Zákazka bola vyhlásená v zmysle § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie služby. Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Tisovec – rekonštrukcia základnej školy, objekt budova školy – vypracovanie projektovej dokumentácie“ bola odoslaná osloveným záujemcom.


 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 327x

07.08.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Tisovec pre 2016 – 2022“.

Zákazka bola vyhlásená v zmysle § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie služby. Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Tisovec pre 2016 – 2022“ bola odoslaná osloveným záujemcom.


 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 268x

17.07.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Tisovec na roky 2016 – 2022“.

Zákazka bola vyhlásená v zmysle § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie služby. Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Tisovec na roky 2016 – 2022“ bola odoslaná osloveným záujemcom


 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 261x

24.09.2015 - Výzva na predkladanie ponúk na obstaranie predmetu zákazky Uloženie zmesového komunálneho odpadu katalógové číslo 200301 na riadenú skládku odpadov pochádzajúce zo sanácie nelegálnych skládok v meste Tisovec“.

Mesto Tisovec podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje o výzve na predkladanie ponúk na obstaranie predmetu zákazky „Uloženie zmesového komunálneho odpadu katalógové číslo 200301 na riadenú skládku odpadov pochádzajúce zo sanácie nelegálnych skládok v meste Tisovec“.


 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 428x

24.06.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Geodetické zameranie svetelných bodov“.

 

Zákazka bola vyhlásená v zmysle § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie služby. Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Geodetické zameranie svetelných bodov“ bola odoslaná osloveným záujemcom.


 

 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 391x

07.07.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Spracovanie verejného obstarávania pre mesto Tisovec“.

 

Zákazka bola vyhlásená v zmysle § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie služby. Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Spracovanie verejného obstarávania pre mesto Tisovec“ bola odoslaná osloveným záujemcom.


 

 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 396x

09.07.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie pre mesto Tisovec“.

 

Zákazka bola vyhlásená v zmysle § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie služby. Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie pre mesto Tisovec“ bola odoslaná osloveným záujemcom.

 


 

 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 415x

14.07.2015 – Súhrnná správa k VO za II. štvrťrok 2015

Mesto Tisovec je povinné zverejňovať súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá je zverejňovaná v zmysle § 99 ods. 2) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 Eur bez DPH.


 

 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 436x

02.07.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Rekonštrukcia vybraných kancelárií MsÚ“.

Zákazka bola vyhlásená v zmysle § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie stavebných prác. Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Rekonštrukcia vybraných kancelárií MsÚ“ bola odoslaná osloveným záujemcom

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 493x

14. 4. 2015 - Súhrnná správa k VO za I. štvrťrok 2015

Mesto Tisovec je povinné zverejňovať súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá je zverejňovaná v zmysle § 99 ods. 2) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 Eur bez DPH.

 


 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 405x

12.03.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste Tisovec“.

Zákazka bola vyhlásená v zmysle § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru. Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste Tisovec“ bola zverejnená na webovej stránke mesta Tisovec dňa 25.02.2015.


 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 410x

 

27.02.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Zabezpečenie stravovania zamestnancov mesta Tisovec prostredníctvom stravných poukážok“.

 V zmysle § 100 ods.6 písm. c) zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní „verejný obstarávateľ  zverejňuje obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú“. Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Zabezpečenie stravovania zamestnancov mesta Tisovec prostredníctvom stravných poukážok“ bola zverejnená vo vestníku č. 27/2015 dňa 06.02.2015 pod číslom 3183-WYS.


 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 533x

25.2. 2015 - Výzva na predkladanie ponúk na obstaranie rozšírenia monitorovacieho kamerového systému v meste Tisovec.

Mesto Tisovec podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje o výzve na predkladanie ponúk na obstaranie rozšírenia monitorovacieho kamerového systému v meste Tisovec.


 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 557x

 27. 11. 2014 - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: Návrh a realizácia expozície Václava Vraného v interiéri múzea: Rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa

Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie služby
Dátum zverejnenia: 17.októbra 2014
Predmet zákazky: „
Návrh a realizácia expozície Václava Vraného v interiéri múzea: Rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa


 

 

 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 525x

26. 11. 2014 - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: Nákup softvéru a hardvéru“

V zmysle § 100 ZVO „Verejný obstarávateľ  zverejňuje obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk;
ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú“.
Dátum zverejnenia: 19.septembra 2014 pod č. 22063 – WYS vo vestníku  č. 183/2014
Predmet zákazky: „Nákup softvéru a hardvéru“
Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 545x

 23.10.2014.  Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie (textová a grafická časť)

Mesto Tisovec podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje o výzve na predkladanie ponúk na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta Tisovec.


 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 527x

23.10.2014.  Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie mesta Tisovec

Mesto Tisovec podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje o výzve na predkladanie ponúk na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie mesta Tisovec.


 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 588x

 17.10.2014. Návrh a realizácia expozície Václava Vraného v interiéri múzea: Rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa

Mesto Tisovec podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje o výzve na predkladanie ponúk na vypracovanie návrhu a realizácie expozície Václava Vraného v interiéri múzea: Rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa.

 


 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 676x

26. 2. 2014 - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: Vypracovanie bezpečnostnej politiky a bezpečnostného projektu.

Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru

Dátum zverejnenia: 18.februára 2014
Predmet zákazky: „Vypracovanie bezpečnostnej politiky a bezpečnostného projektu

 

Viac


 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 670x

18. 2. 2014 -„ Vypracovanie bezpečnostnej politiky a bezpečnostného projektu.“

Mesto Tisovec podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje o výzve na predkladanie ponúk na vypracovanie bezpečnostnej politiky a bezpečnostného projektu.


 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: PMXnet
Prečítané: 711x
1. 10. 2013 - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: Drvič biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru

Dátum zverejnenia: 18.septembra 2013
Predmet zákazky: „DRVIČ biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu“

viac 


 

Vytlačiť
Kategória: Verejne obstaravania
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 1169x

 

18. 9. 2013 -„DRVIČ biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu“
Mesto Tisovec podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje o výzve na predkladanie ponúk na drvič biologicko rozložiteľného komunálneho odpadu pre potreby mesta.

 

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN